www.ebgbr.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Výsledné hodnotenie talentových skúšok 26.6.2018
Zápis prijatých uchádzačov sa bude konať dňa 4.7.2018 od 9,00 do 12,00. Poplatok za zápis je 10€
Zo života školy
Spolupráca s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici :)
Deň v maskách :)
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky