Pedagogický zbor - www.ebgbr.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Pedagogický zbor

O škole
Priezvisko a menoE-mailVyučovací predmet
 PaedDr. Eva Hlaváčová
 Riaditeľka školy
info@ebgbr.sk
Slovenský jazyk a literatúra
 PhDr. Blažena Sanitrová
 Zástupkyňa riaditeľky školy
 Triedny učiteľ I.E
blazena.sanitrova@ebgbr.sk
Pedagogika
Prax
Seminár odbornej praxe
 Mgr. Katarína Bartošíková
 Koordinátorka maturitných skúšok
 Vedúca metodického združenia
 Triedny učiteľ II.D
katarina.bartosikova@ebgbr.sk
Občianska náuka
Prax
Pedagogika
Seminár odbornej praxe
Špeciálna pedagogika
Úvod do sveta práce
DiS. art. Martin Fačko
martin.facko@ebgbr.sk
Hra na hudobný nástroj
Metodika hudobnej výchovy
Mgr. Lenka Fricke
Výchovný poradca
Triedny učiteľ III.B, II.E
lenka.fricke@ebgbr.sk
Metodika literárnej a jazykovej výchovy
Literárny seminár
Prax
Psychológia
Slovenský jazyk a literatúra
Sociálno-psycholohický výcvik
Ing. Kristína Gondová
kristian.gondova@ebgbr.sk
Informatika
Matematika
Mgr. Magdaléna Kohútová
magdalena.kohutova@ebgbr.sk
Anglický jazyk
Seminár z anglického jazyka
 Mgr. Miroslav Koralka
 Triedny učiteľ I.B
miroslav.koralka@ebgbr.sk
Biológia o starostlivosť o zdravie
Metodika telesnej výchovy
Telesná výchova
 Mgr. Lívia Kupcová
 Predseda rady školy
 Koordinátorka žiackej školskej rady
 Triedny učiteľ II.B, I.D
livia.kupcova@ebgbr.sk
Metodika literárnej a jazykovej výchovy
Nemecký jazyk
Slovenský jazyk a literatúra
Tvorivá dramatika
 Mgr. František Roth
 Triedny učiteľ IV.B
frantisek.roth@ebgbr.sk
Aplikovaná informatika
Dejepis
Etická výchova
Geografia
Informatika
Metodika výtvarnej výchovy
Výtvarná výchova
Mgr. art. Martina Škantárová
martina.skantarova@ebgbr.sk
Hra na hudobný nástroj
Metodika hudobnej výchovy
 PhDr. Dagmar Tomkuliaková
 Koordinátorka SOČ
dagmar.tomkuliakova@ebgbr.sk
Nemecký jazyk
Seminár z nemeckého jazyka
 Sandra Zacharová
sandra.zacharova@ebgbr.sk
Anglický jazyk
Seminár z anglického jazyka

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky